شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاری مناقصات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ می باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹.
  • زمان بازگشایی: ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  (پاکت الف): کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-             تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

 

شماره مناقصه شرح موضوع مناقصه محل اجرای پروژه محل تامین اعتبار برآورداولیه     (میلیون ریال) مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه

رتبه مورد نیاز
۵۲۷د۱۴۰۱ (تجدید مناقصه) تهیه مصالح و اجرای شبکه برق ۲۰کیلو ولت و روشنایی معابر فاز جدید شهرک صنعتی شماره۱ کرمان داخلی ۱۱۵۳۷ ۵۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ نیرو
۵۳۰د۱۴۰۱ تهیه مصالح و اجرای شبکه برق فشار متوسط و روشنایی معابر شهرک صنعتی کهنوج

 

داخلی ۱۱۹۵۵  ۵۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل پایه ۵ نیرو

 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *