عنوان خدمت اصلی : اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت :  ۱۳۰۸۱۷۳۹۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه برنامه ریزی ( خانم نادری  ) شماره تماس :  ۳۱۲۷۲۰۳۸

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۶ ماه )

قوانین و مقررات

________________

 

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

 

هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________