احادیث حجاب

رسول خدا (ص): هلاکت زنان امت من در دو چیز است: «طلا و لباس نازک‌‌»

امام رضا (ع):
هر کس لباس بپوشد تا مباهات و جلوه گری کند خدا رحمتش را از او باز می دارد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله:
زمانی که دیدید زنانی موهای سر خود را مثل برآمدگی پشت شتر نموده و در میان نامحرمان ظاهر می شوند، به آنها بگوئید که نمازشان قبول نیست.

امام على علیه السّلام:
پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایى اوست .

“تو ای خواهرم… حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است.”
(شهیدابوالفضل سنگ راشان)