شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت برگزاری مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد یک واحد سیستم اسمز معکوس با خروجی ۱۰۰ مترمکعب در روز شهرک صنعتی انار (EPC) به شماره ۴۸۲د۹۹، از محل اعتبارات داخلیرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۹۹ می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

  •  مهلت زمانی دریافت اسناد استعلام ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۹.
  •  مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۳/۰۴/۹۹.

اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر: کرمان- بلوار شهید عباسپور(پارادیس)- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۳۱۲۷۲۰۱۲-۰۳۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱                        دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان    

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *