عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری درشهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت :   ۱۳۰۹۱۷۲۷۰۰۰ )

   عنوان زیرخدمت :صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۲)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(   ۱ روز   )

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

در صورتی که زمین موضوع قرارداد در رهن بانک باشد ، از بانک عامل استعلام بعمل می آید.

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی)                           

هزینه دریافت خدمت

مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  •  امکان تجمیع دو قرارداد با نامهای مختلف وجود دارد ؟

خیر   برای تجمیع دو قرارداد می بایست هر دو قرارداد دارای نام یکسان باشند .

 

  • تجمیع قراردادهای غیر همجوار امکان پذیر است ؟

خیر   موقعیت مکانی زمین موضوع قراردادها می بایست مجاور هم باشند.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________