صدور پروانه تأسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه فنی ( خانم آذرنوش )   شماره تماس :  ۳۱۲۷۲۰۱۱

مراحل فرآیند خدمت
مدت زمان انجام خدمت

۶ ماه

قوانین و مقررات

اساسنامه سازمان ، تبصره ۵ بند الف ، ماده ۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران

                                                                                                    

استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت