صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه فنی ( آقای صباح )   شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۲۱

مراحل فرآیند خدمت
مدت زمان انجام خدمت

۱۵ روز

قوانین و مقررات

رعایت ضوابط ساخت و ساز و نداشتن تخلف احتمالی                                                                                                                 

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک

هزینه دریافت خدمت

پرداخت مبلغ بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک

پاسخ به سوالات متداول این خدمت