مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ازاعطای مشوق به واحد های صنعتی ،کارگاهی و … مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به مناسب روز ملی حمایت از صنایع کوچک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مجید غفاری گفت: بنابر پیشنهاد معاون برنامه ریزی مندرج در نامه شماره ۱۴۶۹-د مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ مبنی بر اعطای مشوق به واحدهای صنعتی ، کارگاهی و ۰۰۰ پس از بحث و بررسی هیات مدیره برای ترغیب سرمایه گذاران “دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی ، کارگاهی و صنفی (تولیدی ، توزیعی و خدماتی) در شهرکها و نواحی صنعتی کشور (کلیه قراردادها از ابتدا تاکنون)” را به مناسبت روز صنایع کوچک ، برای اجرا از روز صنایع کوچک تا پایان هفته دولت در سال ۱۳۹۷ تصویب نمود و تمدید آن تا پایان شهریور ۱۳۹۷ به مدیرعامل سازمان تنفیذ گردیده است.

وی افزود: لذا واحد های صنعتی فرصت زیادی برای استفاده از مزایای اعلام شده را ندارد و ضروری است به سرعت اقدامات لازم را انجام دهند.

شرایط اعطای مشوق ها به پیوست موجود می باشد.

اخبار و رویدادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian