ناحیه صنعتی کوهبنان

عنوان ناحیه صنعتی کوهبنان نوع شهرک ناحیه ایجادی فاز عملیاتی ۱ شهرستان کوهبنان دهستان کوهبنان فاصله تا جاده ۲۵۰.۰۰ کیلومتر ... ادامه مطلب