معرفی شهرک ها و نواحی صنعتی

ناحیه صنعتی کوهبنان

عنوان ناحیه صنعتی کوهبنان نوع شهرک ناحیه ایجادی فاز عملیاتی ۱ شهرستان کوهبنان دهستان کوهبنان فاصله تا جاده ۲۵۰.۰۰ کیلومتر ... ادامه مطلب

ناحیه صنعتی فردوس

عنوان ناحیه صنعتی فردوس نوع شهرک ناحیه ایجادی فاز عملیاتی ۱ شهرستان رفسنجان دهستان رفسنجان فاصله تا جاده ۱.۰۰ کیلومتر ... ادامه مطلب

ناحیه صنعتی فهرج

عنوان ناحیه صنعتی فهرج نوع شهرک ناحیه ایجادی فاز عملیاتی ۱ شهرستان فهرج دهستان فهرج فاصله تا جاده ۱۹.۰۰ کیلومتر ... ادامه مطلب

ناحیه صنعتی ریگان

عنوان ناحیه صنعتی ریگان نوع شهرک ناحیه ایجادی فاز عملیاتی ۱ شهرستان ریگان دهستان ریگان فاصله تا جاده ۲.۰۰ کیلومتر ... ادامه مطلب
-A+A
EnglishPersian