پیام مدیرعامل


استان کرمان با قابلیت های بالقوه، نقطه ای مناسب در جهت توسعه صنعت در جنوبشرق کشور می باشد. احداث و راه اندازی واحدهای مختلف کوچک و بزرگ در جای جای استان و رشد شهرکهای صنعتی طی این چند سال، گواه بر این مدعاست .از بعد توسعه صنایع کوچک و بعبارتی ایجاد و گسترش بنگاههای زودبازده و اشتغالزا با رشد قابل توجه طی چند سال اخیر و فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب، دیدگاه صاحبان سرمایه و صنعت را در زمینه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی مورد تأمل قرارداده است . لذا شهرکهای صنعتی یکی از مولفه های توسعه منطقه نیز ، از این قاعده مستثنی نمی باشد.

ارتباط و تعاملات واحدهای صنعتی با یکدیگر از طریق نظام مبادله پیمانکاری فرعی ، رقابتی و صادراتی شدن صنایع کوچک ا ز طریق توسعه خوشه های صنعتی ،توازن منطقه ای ، صیانت از محیط زیست کشور و رعایت مسایل مربوطه و در نهایت حرکت به سمت توسعه پایدار صنعتی، توسعه اشتغال و کارآفرینی ، بالا رفتن توان تخصصی فنی ، کمک به توسعه بازارهای داخلی در جهت رشد صادرات ،افزایش تولید ناخالص ملی در حوزه صنایع کوچک و متوسط از نتایج استقرار و تمرکز واحدها و مجتمع های صنعتی و افزایش آنها در شهرکهای صنعتی می باشد .

نگاه کلی به وضعیت شهرکهای صنعتی اشاره به این موضوع دارد که در صورت رفع و حل مشکلات ناشی از سرمایه گذاری و حل مسائل پیش روی متقاضیان در تعامل با سایر نهادهای دولتی ترغیب به سرمایه گذاری در این شهرکها را به دنبال خواهد داشت .

مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان با اتکا به خداوند متعال و براساس قوانین در نظر گرفته شده آماده ارائه خدمات به تمامی سرمایه گذاران وکارآفرینان در جای جای کشور عزیز مان می باشد .

حسین میجانی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

-A+A
EnglishPersian