عنوان شهرک صنعتی بم
نوع شهرک شهرک
فاز عملیاتی ۲
شهرستان بم
دهستان بم
فاصله تا جاده ۰.۳۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۱۳.۰۰ کیلومتر (ارگ جدید)
فاصله تا بندر ۴۷۰.۰۰ کیلومتر (بندرعباس)
فاصله تا مرکز استان ۱۸۵.۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۵.۰۰ کیلومتر (شهرستان بم )
فاصله تا شهر ۰.۰۰ کیلومتر
عنوان شهرک صنعتی بم
نوع شهرک شهرک
فاز عملیاتی ۱
شهرستان بم
دهستان بم
فاصله تا جاده ۰.۳۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۱۳.۰۰ کیلومتر (ارگ جدید)
فاصله تا بندر ۴۷۰.۰۰ کیلومتر (بندرعباس)
فاصله تا مرکز استان ۱۸۵.۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۵.۰۰ کیلومتر (شهرستان بم )
فاصله تا شهر ۰.۰۰ کیلومتر

معرفی شهرک ها و نواحی صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian