عنوان ناحیه صنعتی سعدی
نوع شهرک ناحیه انتقالی از جهاد
فاز عملیاتی ۱
شهرستان کرمان
دهستان کرمان
فاصله تا جاده ۱.۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۳۰.۰۰ کیلومتر (کرمان)
فاصله تا بندر ۴۸۰.۰۰ کیلومتر (بندرعباس)
فاصله تا مرکز استان ۲۵.۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۳۰.۰۰ کیلومتر (کرمان )
فاصله تا شهر ۲۵.۰۰ کیلومتر

معرفی شهرک ها و نواحی صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian