عنوان شهرک صنعتی رفسنجان۱
نوع شهرک شهرک
فاز عملیاتی ۱
شهرستان رفسنجان
دهستان رفسنجان
فاصله تا جاده ۰.۲۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۱۵.۰۰ کیلومتر (گمرک رفسنجان)
فاصله تا بندر ۵۰۰.۰۰ کیلومتر (بندرعباس)
فاصله تا مرکز استان ۸۵.۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۵۵.۰۰ کیلومتر (احمد آباد )
فاصله تا شهر ۱۵.۰۰ کیلومتر
عنوان شهرک صنعتی رفسنجان۱
نوع شهرک شهرک
فاز عملیاتی ۲
شهرستان رفسنجان
دهستان رفسنجان
فاصله تا جاده ۰.۲۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۱۵.۰۰ کیلومتر (گمرک رفسنجان)
فاصله تا بندر ۵۰۰.۰۰ کیلومتر (بندرعباس)
فاصله تا مرکز استان ۸۵.۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۵۵.۰۰ کیلومتر (احمد آباد )
فاصله تا شهر ۱۵.۰۰ کیلومتر

معرفی شهرک ها و نواحی صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian