از ما بپرسید

  سوالات متداول کاربران

   

   

  آیا شما هم سوالی دارید؟

  _

  لطفا سؤالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ شما را پیدا نکردید، لطفا به سؤال خود پاسخ دهید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

  سوالات عمومی

  صنایعی که می توانند در شهرکها مستقر شوند کدامند؟

  در شهرکهای صنعتی عمومی تقریبا تمامی رشته های فعالیت صنعتی می توانند استقرار یابند. اما در شهرکهای صنعتی تخصصی فقط رشته های خاصی از فعالیتهای صنعتی امکان استقرار در آن را دارند . مانند صنایع چرمسازی در شهرک صنعتی چرمشهر.

  مدارک لازم برای دریافت جواز تاسیس واحد صنعتی کدامند؟

  صدور جواز تاسیس نیازمند مدرک خاصی نیست و با مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه و تکمیل فرمهای لازم صادر می گردد.

  برای عقد قرارداد دریافت زمین چه مدارکی لازم است؟

  به بخش راهنمای متقاضیان ، نحوه تخصیص زمین مراجعه نمائید.

  موضوع قرارداد منعقده با متقاضی دریافت زمین در شهرکهای صنعتی چیست؟

  هر متقاضی به تناسب وسعت و موقعیت زمینی که به او تخصیص می یابد ، باید سهمی از هزینه های ساخت و ساز شهرک صنعتی را بپردازد. این سهم را بهای حق بهره برداری(انتفاع) از تاسیسات و امکانات می نامند. بهای حق بهره برداری به صورت نقد و اقساط دریافت می شود. بنابراین موضوع قرارداد صرفا در رابطه با حق بهره برداری می باشد. به منظور کمک به متقاضی ، بهای زمین تخصیصی پس از به بهره برداری رسیدن واحد صنعتی از او جداگانه دریافت می شود.

  نحوه پرداخت مبلغ قرارداد چگونه است؟

  به بخش راهنمای متقاضیان قسمت تخصیص مراجعه فرمایید.

  آیا به مبلغ قرارداد تخفیف نیز داده می شود؟

  درصورتیکه طرف قرارداد پیش از خاتمه اقساط موفق به دریافت پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن مربوطه گردد مشروط بر اینکه ۳۵ درصد زمین را به زیربنا اختصاص داده شود با تشخیص هیات مدیره استان از پرداخت بخشی از اقساط معاف می شود.

  قرارداد چگونه فسخ می شود؟

  به بخش راهنمای متقاضیان ، شرایط فسخ مراجعه نمائید.

  در چه زمانی سند مالکیت زمین به نام متقاضی صادر می شود؟

  در زمانی که طرف قرارداد پایان کارساختمانی و پروانه بهره برداری خود را ارائه نماید و بدهکاریهای مالی خود را تسویه نماید ، انتقال قطعی مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.

  آیا کارگاههای پیش ساخته نیز در شهرکهای صنعتی احداث می شوند؟

  به منظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک صنعتی در برخی از شهرکها کارگاههایی با مساحت های محدود احداث و به متقاضیان واگذار می شوند.

  شرایط واگذاری کارگاههای واقع در شهرکهای صنعتی چگونه است؟

  با توجه به محل احداث ، نوع و طراحی آن ، قیمت کارگاهها متفاوت بوده و به صورت های نقد و اقساط واگذار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وجود کارگاهها ، مشخصات آنها و شرایط واگذاری به پایگاه های اطلاع رسانی استانها مراجعه فرمائید.

  شهرکهای صنعتی تحت پوشش سازمان چه تفاوتهایی با دیگر شهرکها و نواحی صنعتی دارند؟

  این شهرکهای صنعتی به تصویب هیات دولت رسیده اند و تحت نظارت دولت می باشند و از مقررات و سیاستهای حمایتی دولت تبعیت می نمایند. دفترچه های قرارداد تخصیص زمین در آنها در حکم اسناد رسمی می باشند. شهرکهای صنعتی مذکور در مواردی از حمایتهای مالی دولت نیز برخوردار می شوند.

  برای اجرای طرحهای صنعتی ، سازمان جه تسهیلاتی را پرداخت می کند؟

  در حال حاضر پرداخت تسهیلات به طرحهای صنعتی توسط سیستم بانکی کشور صورت می گیرد و می بایست به بانکهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی مراجعه نمود. درصورت تخصیص منابع و اعتبارات تبصره ای مراتب از طریق سازمانهای صنعت،معدن و تحارت استانها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

  استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف موسسات کوچک و متوسط را لطفا بفرمائید.

  معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط ، تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک شامل اشتغال زیر۵۰ نفر وصنایع متوسط شامل اشتغال زیر۲۵۰ نفر می باشد.

  آیا واحدهای خدماتی هم شامل طرح شهرک صنعتی می باشند؟

  بله به بخش تعرفه قیمت ها مراجعه نمائید.

  آیا امکان خرید و فروش طرحها و واحدهای صنعتی در شهرکها وجود دارد؟

  انتقال زمین صنعتی خام به غیر ، مجاز نمی باشد ولی اگر طرف قرارداد در زمین بنا احداث کرده باشد یا به بهره برداری رسیده باشد ، با مجوز شرکت شهرکهای صنعتی استان با رعایت مقررات مربوط می تواند نسبت به انتقال حقوق خود که در دفترچه قرارداد مشخص شده است به شخص ثالث اقدام نماید.

  نحوه استفاده از تشویقات به چه شکل می باشد؟

  به بخش راهنمای متقاضیان،قسمت مشوقه های سرمایه گذاری مراجعه شود.