مدیران و معاونین

معاونین

 
مهدی سلطانی راد
معاون صنایع کوچک و
عضو اصلی موظف هیات مدیره
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۰

عبدالکریم هادی زاده
معاون پشتیبانی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۹

حسین معاذالهی
معاون فنی و
عضو اصلی موظف هیات مدیره
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۰


 نسیم نادری
 معاون برنامه ریزی
 ۳۱۲۷۲۰۴۳ ۰۳۴

مدیران

سجاد بابایی
مدیر حقوقی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۳۱
عبدالکریم هادی زاده
مدیر حراست
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۹
محسن امیری
مدیر امور مالی
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۵۴
حمید نمکی
مدیر HSE
۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۲۰
-A+A
EnglishPersian