بیانیه حفظ حریم شخصی درگاه الکترونیک شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان بر اساس ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ حقوق شهروندی در نظام اداری خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران دانسته و از کاربران خود ، فقط آن دسته از اطلاعات که جهت ارائه خدمات کفایت می کند را دریافت کرده و از انتشار آن یا دراختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می نماید . اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می‌شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت‌های جاری می‌گردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره‌ نوع و نحوه‌ استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت می‌گردد.

اطلاعات جمع‌آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفاٌ برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی‌ شما بدون اطلاع و اجازه‌ قبلی، در اختیار فرد یا مؤسسه‌ دیگری قرار نخواهد گرفت.

چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

محل ذخیره سازی اطلاعات، نحوه استفاده از آنها و افراد یا سازمان هایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل است:

کلیه اطلاعات درگاه الکترونیکی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در سرورهای داخلی تحت حفاظت این شرکت نگهداری می گردد و بالاترین سطوح امنیتی در آنها رعایت شده است. اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختیار متولیان رسیدگی به درخواست های طرح شده کاربران ( واحدهای زیرمجموعه شرکت ) قرار خواهد گرفت.

اطلاعاتی که اخذ می شود :

به منظور کار با این وب سایت و یا استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است دریافت گردد. این اطلاعات برای اعمال خدمات، حفظ کیفیت خدمات، و بمنظور فراهم کردن آمار عمومی ناظر به استفاده از پایگاه اینترنتی به کار گرفته می‌شود و شامل موارد ذیل می باشد :

کد ملی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رایانامه

نام شرکت

شناسه ملی

امنیت اطلاعات :

ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه، در اختیار هیچ سازمان یا فرد یا تارنمای دیگری قرار نمی دهیم.