تاریخچه و معرفی شرکت
نظریه شهرک های صنعتی از جمله معدود نظریاتی است که علیرغم خاستگاه غربی آن در سراسر جهان با استقبال دولتمردان مواجه شده و اثر بخشی آن تقریبا در تمامی جوامع بشری به اثبات رسیده است.
هر چند آغاز بکارگیری این نظریه به سال های قبل از انقلاب اسلامی در کشور بر میگردد اماتحولات قابل ذکر در این مقوله پس از تصویب قانون راجع به شرکت شهرک های صنعتی ایران در سال ۱۳۶۲ آغاز شد.
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان نیز در تاریخ ۶۹/۰۲/۳۱ فعالیت خود را با۶ شهرک که تحت عنوان نواحی صنعتی و زیر نظر شهرداریهای منطقه اداره می شدند ،آغاز نمود.
از آنجا که ایجاد و راه اندازی سریع واحدهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد تسهیلات ویژه ای متناسب با زمان آغاز بهره برداری از واحد تولیدی به متقاضیان به خصوص در مناطق کم برخوردار استان ارائه می شود. همچنین شرکت شهرکهای صنعتی کرمان با احداث ساختمان برای واحدهای کوچک تولیدی در برخی از مناطق در قالب مجموعه های کارگاهی در شهرکهای صنعتی ،موجبات تسریع در سرمایه گذاری برای اشخاص دارای مهارت و تخصص را فراهم ساخته است .
استان کرمان اولین استان پهناور کشور و یکی از استانهای محروم صنعتی قبل از انقلاب ، هم اکنون افتخار آن را دارد تا ایفا گر نقش مهمی در صنعت ایران باشد .

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان
شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان به منظور بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان ، هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی در سال ۶۹ فعالیت خود را با ۶ شهرک صنعتی که قبل از آن به صورت ناحیه صنعتی اداره می شدند آغاز کرد .این شرکت توانسته است تعداد شهرکها و نواحی صنعتی استان را به ۱۸ شهرک و ۲۳ ناحیه صنعتی مصوب و ۳ مجتمع کارگاهی و خدماتی در شهرکهای صنعتی کرمان ۱،سیرجان ۱ و بم افزایش دهد .
همچنین شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در کنار امکانات زیربنایی ، در ایجاد وگسترش فضای سبز شهرکها ونواحی صنعتی نیز تلاش زیادی نموده است ،

چارت سازمانی
sazeman