حجاب زنان در مقابل نامحرم

پرسش: زنان باید چه مقدار از بدن خود را مقابل نامحرم بپوشانند؟

پاسخ:  واجب است زن بدن و موى خود را از نامحرم بپوشاند، ولى پوشانیدن صورت و دستها تا مچ واجب نیست.

 

ضروری بودن مسأله حجاب

پرسش: آیا حجاب ضروری دین است و انکار حجاب باعث کفر می شود ؟

پاسخ: آری حجاب از ضروریات دین است حجاب از ضروریّات اسلام است و تمام فِرَق مسلمین آن را واجب مى شمرند و در قرآن مجید در آیات متعدّدى صریحاً آمده است حتّى غیر مسلمانان مى دانند چنین حکمى در اسلام وجود دارد و اگر کسی علم به ضروری بودن آن داشته باشد و آنرا انکار کند کافرمی شود

 

پوشیدن لباس های تنگ مانند شلوار لی

پرسش: پوشیدن شلوار لی چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر تنگ و چسبان، تحریک کننده و موجب ترویج فرهنگ بیگانه باشد اشکال داردو و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعایت موازین عفّت اسلامى را، که مایه سعادت دنیا و آخرت آنهاست بنمایند.

 

حکم تنبیه به خاطر عدم رعایت حجاب

پرسش: اگر یکى از محارم مردى ملتزم به حجاب شرعى نباشد، آیا مرد حق دارد به خاطر این کار او را بزند، البتّه بعد از این که راههاى مختلف زیادى را براى قانع ساختن او پیموده و نتیجه اى نگرفته است؟

پاسخ: زدن به منظور امر به معروف و نهى از منکر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.

 

حکم پوشش پا بوسیله ی جوراب

پرسش: حکم پوشاندن مچ تا زانو به وسیله ی جوراب برای بانوان چه حکمی دارد؟

پاسخ: پوشیدن جوراب رنگ پا، در صورتی که ضخیم باشد و مفسده ای نداشته باشد اشکالی ندارد، ولی پوشیدن جوراب نازک در صورتی که مچ پا و بالاتر از آن معلوم باشد جایز نیست و احتیاط  آن است که کف و روی پا نیز پیدا نباشد.

 

حکم پوشاندن سینه هنگام شیردادن در مقابل محارم

پرسش: آیا لازم است زن در هنگام شیر دادن به نوزاد سینه خود را از دیدگان محارم مانند پدر و برادر بپوشاند ؟

پاسخ: لازم نیست ولی احتیاط مستحب آن است که بپوشاند.

 

رعایت حجاب از پشت وسایل غیر شفاف

پرسش: اگرزن درخانه که دارای پنجره ای که شیشه مشبک دارد وتقریبا مات است که طرف دیگرآن رو به کوچه است وممکن است نامحرم اوراببیند لازم است حجاب کامل داشته باشد؟

پاسخ : در صورتی که تنها شبح تاریکی می بیند اشکال ندارد اما اگر چهره یا بدن او بصورت شفاف دیده شود اشکال دارد.

 

حکم پوشاندن ابروی اصلاح شده

پرسش: اگر زنی ابروی خود را اصلاح کند لازم است آن را از دید نامحرم بپوشاند؟

پاسخ: پوشاندن ابروی اصلاح شده زنان واجب نیست اما اگر به گونه ای باشد که حالت تندی داشته باشد و منشا فساد شود باید آن را نیز پوشاند.

 

وظیفه شوهر در قبال بی حجابی همسر

پرسش: چنانچه همسر از رعایت حجاب امتناع بورزد وظیفه ی مرد چیست؟ آیا مرد نیز مرتکب گناه می شود؟

پاسخ: مرد با زبان خوش و لحن ملایم ایشان را امر به معروفو نهی از منکر نماید و بگوید حفظ حجاب از ضروریات دین است و زنی که حجاب خود را رعایت نکند به عذاب خداوند گرفتار می شود. امید است موثر واقع شود و در اینصورت گناهی بر عهده او نیست.

 

حکم رعایت حجاب برای زنان یائسه

پرسش: حجاب برای زنانی که به سن یائسگی رسیده اند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اولا : حجاب در مورد زنان یائسه ای  که رغبتی برای ازدواج با آنها نیست واجب نمی باشد و رجحان دارد، البته  اگر ترک حجاب منشاء مفاسدی گردد لازم است حجاب را رعایت کنند.

ثانیا : مختص موها نیست  یعنی می توانند مقداری از سر و گردن و مقداری از دستها را نپوشانند.

ثالثا : این حکم شامل همه ی زنان  شوهر دار و غیر شوهر دار که در این سنّ می باشند، شامل می شود.

رابعا : این مساله را به صورت عمومی و برای مردم اعلام نمی کنیم.