عنوان خدمت اصلی : ارائه خدمات عمومی به واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی   ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۳۱۰۰۰ )

 عنوان زیر خدمت : ارائه معرفی نامه انشعاب فاضلاب به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۳ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

 حوزه فنی ( آقای ذوالفقاری ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۱۹

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۳ ساعت )

قوانین و مقررات

 دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران :

۱-اساسنامه سازمان ، تبصره ۵ بند الف ، ماده ۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران

 ۲-پرداخت حق السهم انشعاب درخواستی و ارائه فیش مربوطه به شرکت

۳- تسویه حساب کلیه بدهی ها با شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به  شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

هزینه دریافت خدمت

پرداخت حق السهم شبکه فاضلاب  

پرداخت بدهی به  شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

آیا واحد های صنعتی که انشعاب فاضلاب خریداری نکرده اند نیز باید هزینه فاضلاب بها را پرداخت نمایند ؟

بله – از آنجائیکه با تمامی واحد هایی که ملزم به اتصال به شبکه فاضلاب بها می باشند چندین مرتبه مکاتبه می گردد ،  در صورتیکه واحد صنعتی باز هم انشعاب فاضلاب را خریداری ننماید طبق دستور العمل مصوب هیات مدیره سازمان ، شرکت استانی موظف به محاسبه و دریافت فاضلاب بها می باشد

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ___________________