عنوان خدمت اصلی : استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی (شناسه خدمت ۱۳۰۱۱۷۳۳۰۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای دلفاردی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۲۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۱ ماه )

قوانین و مقررات

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

بر اساس قرارداد منعقد شده بین طرفین از اجاره ماهانه ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال بسته به متراژ دفتر تحویل گرفته شده پرداخت هزینه صورت می گیرد که سالانه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ، قیمت ها متغیر خواهد بود .

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  • به ازای استقرار در مرکز خدمات فن آوری شامل چه حمایتهایی خواهیم شد ؟

حضور در تیم های عارضه یابی و توانمند سازی

عضویت در کلینیک صنعت استان

استفاده از یارانه عارضه یابی و اجرای پروژه های بهبود جهت رفع عارضه های شناسایی شده در صنایع استان

 

 

  • نحوه ارتباط گیری از طریق شرکت شهرک های صنعتی با صنعتگران چگونه است ؟

از طریق برگزاری کلینیک های صنعت سیار در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________