امربه معروف ونهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

روایات و احادیث

احکام

مقالات

کلیپ

پیامبر اکرم(صلوات الله علیه و آله):
امر به معروف و نهی از منکر سبب رهایی از آتش دوزخ می شود.

حضرت امام صادق (علیه السلام) :
بهشت را دری است به نام “باب المعروف “که جز اهل معروف ازآن وارد نمی شوند.

پیامبر اکرم (صلوات الله علیه و اله):
امت من تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند در خیر و سلامتی هستند.

حضرت امام علی (علیه السلام):
خداوند امر به معروف را برای مصلحت عامه مردم و نهی از منکر را برای طرد سفیهان واجب کرده است

پیامبر اکرم(صلوات الله علیه وآله):
کسی که به معروف امر کند در آن نیکی شریک است .

پیامبر اکرم(صلوات الله علیه و اله):
کسی که به بدی امر کند یا به آن راهنمایی کند در آن بدی شریک است .

حضرت امام علی (علیه السلام):
کسی که انکار منکری را با قلب و دست و زبانش ترک کند مرده ای است میان زندگان

نظرسنجی