عنوان خدمت اصلی : بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۴۱۷۵۲۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۷۵

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۱ هفته )

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت