عنوان خدمت اصلی : بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۴۱۷۵۲۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۷۵

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۱ هفته )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________