قابل توجه صاحبان صنایع:
بخشودگی جرائم قابل بخشش مودیان مالیاتی که اصل بدهی و جرائم غیرقابل بخشش خود را در ۶ ماهه اول سال ۹۵ (حداکثر تا ۳۱/۶/۹۵ ) پرداخت نمایند، شرط بخشودگی پرداخت مالیات و جرائم غیرقابل بخشش با رعایت قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه ۲۱۶۱۹ مورخ ۱۸/۶/۹۴ و ارسال درخواست بخشودگی به اداره کل امور مالیاتی استان یا ادارات کل امور مالیاتی شهرستان ها در مهلت تعیین شده می باشد.

اخبار و رویدادهااطلاعیه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian