عنوان خدمت اصلی : حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات(شناسه خدمت:۱۳۰۱۱۷۴۳۰۰۰)

 

حوزه و مسئول ارائه خدمت

 حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مدت زمان انجام خدمت

(  مدت زمان انجام پروژه  )

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت