عنوان خدمت اصلی : حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات(شناسه خدمت:۱۳۰۱۱۷۴۳۰۰۰)

 

حوزه و مسئول ارائه خدمت

 حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مدت زمان انجام خدمت

(  بر حسب مدت زمان پروژه )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________