دوره های آموزشی
کلیه آموزش هایی را که منجر به ارتقاء علمی فراگیران و توانمندسازی شاغلین واحدهای صنعتی در خصوص مسائل مدیریتی و تخصصی نظیرمسائل بازار، بهره وری، استانداردهای کیفی، موضوعات تخصصی صنایع و….. شامل می گردد. مخاطبین این نوع دوره ها را مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور و صاحبان سرمایه و علاقه مند به سرمایه گذاری تشکیل می دهند. اولویت با واحدهای صنعتی و صنفی داخل شهر کها و نواحی صنعتی، کسب و کارهای کوچک و متوسط خارج از شهرک ها ونواحی صنعتی، اعضای خوشه های کسب و کار، فن بازارها، مشاورین مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و اجزای شهر کهای فناوری می باشد. این نوع از دوره های آموزشی، هدف افزایش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبین دنبال می نماید. این دوره ها شامل کارآفرینی، مدیریتی، کارشناسی و مهارتی است و بنابر شرایط می توانند حضوری یا مجازی برگزار شوند. شرکت کنندگان در این دوره ها از یارانه های آموزشی برخوردار می گردند. چنانچه واحدهای صنعتی نسبت به دوره آموزشی خاص و ضروری خود اعلام نیاز نمایند، این سازمان ازطریق شرکتهای استانی خود نسبت به برگزاری دوره مورد نیاز اقدام می نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *