عنوان خدمت اصلی : حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۸۱۷۳۸۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۷۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

بر حسب مدت زمان پروژه

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت