عنوان خدمت اصلی : حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۸۱۷۳۸۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۷۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

بر حسب مدت زمان پروژه

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز

________________

استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________