عنوان خدمت اصلی : حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۴۱۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

   حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی  )   شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۷۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( بر حسب مدت زمان پروژه )

قوانین و مقررات
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت