عنوان خدمت اصلی : حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۷۴۱۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

   حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی  )   شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( بر حسب مدت زمان پروژه )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________