واجبات نماز: اجزاء واجب نماز به رکن و غیررکن تقسیم می‌شود. رکن، اجزایی است که بنا به قول مشهور، انجام ندادن یا کم یا اضافه کردن آنها، چه بی‌اراده یا ناآگاهانه و چه با اختیار و عمدی، باطل شدن نماز را درپی دارد . هرگاه نمازگزار از روی سهو، رکنی را ترک کند، می‌تواند تا زمانی که فرصت جبران دارد، آن را انجام دهد و نمازش صحیح است.

واجبات غیر رکن، اجزایی هستند که ترک، کم کردن یا زیاد کردن عمدی _نه سهوی_ آنان، نماز را باطل می‌کند.

• واجبات رکنی: نیت، قیام (هنگام تکبیرهالاحرام و پیش از رکوع)، تکبیرهالإحرام، رکوع و دو سجده (هر رکعت)

• واجبات غیر رکنی: قرائت، قیام (موقع قرائت و پس از رکوع)، ذکر، ترتیب، موالات، تشهد، سلام

 

نمازهای واجب: ۱. نمازهای روزانه- نماز آیات- ۲. نماز میت- ۳. نماز طواف- ۴. نماز قضای پدری که بر پسر بزرگتر واجب است. ۵. نمازی که بواسطه قسم و عهد واجب می شود.

۳. کدام نماز است که سوره و قنوت ندارد؟ نماز احتیاط

۴. کدام نماز وضو ندارد؟ نماز میت

۵. کدام نماز زمان ظهرو امام زمان(عج) واجب می شود؟ نماز عید فطر

۶. آیا می شود که نماز مستحب را به جماعت اقتدا کرد؟ خیر

۷. نماز خواندن با لباس غصبی چه حکمی دارد؟ باطل است

۸. اگر کسی بعد از چند سال شک کند که آیا نمازهایش صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟ نباید به شکش اعتماد کند

۹. در سجده نماز چند عضو باید روی زمین قرار بگیرد؟ ۷ عضو

۱۰. نمازی که بواسطه خورشید گرفتگی باید خوانده شود چه نام دارد؟ نماز آیات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *