طبقه همکف اطلاعات – نقلیه – کارپردازی – نمازخانه – معاونت پشتیبانی – مدیریت اداری – کارگزینی – بایگانی
طبقه اول میز خدمت – دبیرخانه – امور متقاضیان – معاونت برنامه ریزی – مدیریت حقوقی – مدیرعامل – امور مالی – آبدارخانه
طبقه دوم معاونت فنی – HSEE – پیمان و رسیدگی مناقصات – روابط عمومی – حراست – حسابداری عمرانی – معاونت صنایع کوچک
طبقه سوم مهمانسرا
طبقه چهارم سالن اجتماعات