وظایف بخش پاسخگویی به شکایات  

v      دریافت شکایات ، اعتراض و … به صورت حضوری ، تلفنی ، مکتوب و ….. از مراجعین و کارکنان شرکت .

v      بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.

v      رسیدگی به نامه ها و شکایاتی که از طریق ریاست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان یا بازرسی کل کشور و یا سایر نهادها نظارتی که جهت رسیدگی ارجاع می گردد .

v      راه اندازی سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در سایت شرکت استانی و بازدید روزانه از آن

v      پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهاد های واحد های تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

v      جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه ( بر اساس فرم مربوطه ) ، تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به اداره سازمان و مدیر عامل شرکت ، به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردم و همچنین کاهش مدت زمان پاسخگویی واحد ها گردد .

v      ارسال بهنگام پاسخ شکایات به شاکیان

v      انجام سایر امور محوله در حدود وظایف از طرف مافوق

لطفا جهت رسیدگی به شکایت فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید.

 پست الکترونیکی:   bazrasi@krsme.ir

تلفن پاسخ گویی: ۳۱۲۷۲۰۷۵