عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۳۰۰۰۰ )

   عنوان زیرخدمت :صدورمجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقردر شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی(شناسه خدمت ۱۳۰۹۱۷۳۰۱۰۱)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۱ روز  )

قوانین و مقررات

________________

 

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

در صورت عدم هماهنگی طرح مورد نظر با منطقه محل استقرار واحد ، از اداره کل حفاظت محیط زیست استعلام می گردد .

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی)   

 

                           

هزینه دریافت خدمت

مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

———————–

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

———————–