عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری درشهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۲۷۰۰۰ )

      عنوان زیرخدمت :صدور دفترچه المثنی در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۴)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه برنامه ریزی ( خانم فصیح زاده  ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۴

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۲ هفته  )

قوانین و مقررات

________________

 

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی ) 

 

                           

هزینه دریافت خدمت

مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰   ریال

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________