عنوان خدمت اصلی : ارائه خدمات عمومی به واحدهای مستقر درشهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۳۱۰۰۰ )

عنوان زیر خدمت: صدور قبوض آب بهای واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۳۱۱۰۱ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه مالی ( خانم سعید  ) شماره تماس :   ۳۱۲۷۲۰۵۷

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳ ساعت )

قوانین و مقررات

۱-تبصره ۵ بند الف ، ماده ۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران

۲- طبق مفاد صفحه دهم دفترچه قرارداد هزینه های خدمات و نگهداری عبارت است از هزینه های جاری عمومی شهرک یا ناحیه صنعتی مانند مصرف آب و برق معابر و اماکن و تاسیسات عمومی ، نگهداری معابر و ساختمانهای عمومی و فضای سبز ، تعمیرات ضروری ، جمع آوری و حمل زباله های غیر صنعتی ، فاضلاب ، حفاظت و نظافت شهرک و همچنین خدمات اداری و پرسنلی آن که می بایست بوسیله واحد صنعتی در وجه شرکت یا شرکت خدماتی پرداخت گردد . 


۳- طبق بند ۱۰ صفحه هفدهم دفترچه قرارداد : طرف قرارداد متعهد است نسبت به پرداخت هزینه های خدماتی و نگهداری ، هزینه های پروژه های مازاد ، هزینه های اختصاصی و هزینه های نو سازی و باز سازی تاسیسات شهرک ظرف مهلت مندرج در صورت حساب ارسالی که از طرف شرکت یا شرکت خدماتی تعیین و اعلام می گردد اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت ظرف مدت تعیین شده شرکت علاوه بر داشتن حق فسخ قرارداد ، می تواند بنا به تشخیص خود نسبت به قطع خدمات از جمله انشعاب آب اقدام نماید .

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز
هزینه دریافت خدمت

رایگان

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت