عنوان خدمت اصلی : مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری درشهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی( شناسه خدمت :   ۱۳۰۹۱۷۲۷۰۰۰ )

   عنوان زیرخدمت :صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۲۷۱۰۳)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

  حوزه برنامه ریزی ( خانم جباری )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۵۳

 

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(   ۳ روز   )

قوانین و مقررات
  • فعالیت قطعات تفکیک شده می بایست مطابق با زون بندی مصوب باشد و در غیر اینصورت با مجوز اداره محیط زیست استان اقدام شود.
  • ارائه جواز تأسیس یا مجوز معتبر از مراجع ذیصلاح برای قطعه جدید و اصلاحیه جواز برای قطعه قبلی.
  • شرکت استانی امکان تأمین خدمات زیربنائی مطابق با مجوزهای جدید را داشته باشد.
  • تسویه کل مبلغ قرارداد و سایر دیون مربوطه.
  • مساحت قطعات تفکیک شده حداقل ۱۰۰۰ مترمربع و قطعه دوم نباید کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع باشد.
  • اخذ موافقت بانک ارائه دهنده تسهیلات.
  • رعایت کلیه ضوابط ساخت و ساز و ایمنی و حرائم مطابق با دستورالعمل های سازمان.
  • تبصره ۶ :
  • تفکیک قرارداد صرفاٌ برای ۱ مرتبه مجاز بوده و تفکیک قرارداد اراضی واحد های کارگاهی و صنفی ( تولیدی ، توزیعی و خدماتی ) ممنوع است.

 

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

در صورتی که زمین موضوع قرارداد در رهن بانک باشد ، از بانک عامل استعلام بعمل می آید.

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی)                           

هزینه دریافت خدمت

۳۰   درصد قیمت مصوب روز

 

 

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
  •  دریافت هزینه تفکیکی برای کل زمین محاسبه و دریافت می گردد ؟

خیر هزینه تفکیک فقط شامل متراژ تفکیک شده می شود .

 

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________