عنوان خدمت اصلی : صدور مجوز جانشینی بانک در قرارداد های حق بهره برداری واحدهای مستقر در شهرک ها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی(شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۴۹۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه حقوقی ( آقای بابایی  ) شماره تماس :۳۱۲۷۲۰۳۱

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۱۵ روز )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز

________________

استعلام های مورد نیاز

عدم بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

هزینه دریافت خدمت

پرداخت بدهی به شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی شهرک ( در شهرک های دارای شرکت خدماتی )

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________