صدور مجوز شهرک ها و نواحی غیر دولتی

 

 ۱.صدور پروانه تأسیس شهرک ها

  ۲.صدور پروانه توسعه شهرک ها

  ۳.تمدید پروانه تأسیس شهرک ها

  ۴.تمدید پروانه توسعه شهرک ها

  ۵.صدور پروانه بهره برداری شهرک ها

   ۶.ابطال پروانه تأسیس شهرک ها

  ۷.ابطال پروانه بهره برداری شهرک ها

  ۸.صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها

  ۹.ابطال پروانه توسعه شهرک ها

  ۱۰.ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها

حوزه فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian