عنوان خدمت اصلی : صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی   ( شناسه خدمت :  ۱۳۰۹۱۷۳۵۰۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

   حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی )  شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳۰ روز )

قوانین و مقررات

۱-مجری ترجیحا شخص حقوقی باشد.

۲-براساس مفاد اساسنامه شرکت ، مجری امکان انجام موضوع استعلام را داشته باشد.

۳-براساس آیین نامه بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده،موضوع مصوبه شماره ۲۳۵۳۷۶/ت۴۱۹۵۸ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷،مجری مجوز های لازم را دارا باشد.

۴-مجوز های لازم از مراجع ذیربط(سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و…) به منظور برگزاری تورهای صنعتی را دارا باشد.

۵-مجری ، دارای کد اقتصادی و شناسه ملی باشد.

۶-مجری ، بومی یا دارای دفترنمایندگی دراستان باشد.

۷-مجری ، سابقه کار در فعالیت مشابه موضوع استعلام را داشته باشد.

۸-مجری ، ترجیهاً دارای سابقه استقرار در مرکز خدمات فناوری کسب وکار باشد.

۹-کارکنان شرکت مجری , مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نباشد.

۱۰-اعلام برآورد قیمت توسط شرکت استانی اختیاری می باشد.

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

 استعلام از دسته چک ها —  استعلام تسهیلات جاری در حال پرداخت از بانک عامل

هزینه دریافت خدمت
پاسخ به سوالات متداول این خدمت
مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت