عنوان خدمت اصلی : آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها ، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار (شناسه خدمت  ۱۳۰۹۱۷۳۵۰۰۰)

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شریف آبادی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۷۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

( ۳۰ روز )

قوانین و مقررات
 • مجری ترجیحا شخص حقوقی باشد.
 • براساس مفاد اساسنامه شرکت ، مجری امکان انجام موضوع استعلام را داشته باشد.
 • براساس آیین نامه بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده،موضوع مصوبه شماره ۲۳۵۳۷۶/ت۴۱۹۵۸ه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷،مجری مجوز های لازم را دارا باشد.
 • مجوز های لازم از مراجع ذیربط(سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و…) به منظور برگزاری تورهای صنعتی را دارا باشد.
 • مجری ، دارای کد اقتصادی و شناسه ملی باشد.
 • مجری ، بومی یا دارای دفترنمایندگی دراستان باشد.
 • مجری ، سابقه کار در فعالیت مشابه موضوع استعلام را داشته باشد.
 • مجری ، ترجیهاً دارای سابقه استقرار در مرکز خدمات فناوری کسب وکار باشد.
 • کارکنان شرکت مجری , مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نباشد.
 • اعلام برآورد قیمت توسط شرکت استانی اختیاری می باشد.
مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت
 • استاندارد رسمی پذیرفته شده در ایران برای تعریف صنایع کوچک و متوسط چیست ؟

معیار تشخیص صنایع کوچک و متوسط تعداد پرسنل است. برای صنایع کوچک شامل اشتغال زیر  ۵۰  نفر و صنایع متوسط شامل اشتغال زیر  ۲۵۰  نفر می باشد.

مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

________________