عنوان خدمت اصلی : صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط  و واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در فرابورس و بورس کالا (شناسه خدمت ۱۳۰۹۱۷۴۰۰۰)

عنوان زیر خدمت : صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط ،  واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کالا  ( شناسه خدمت : ۱۳۰۹۱۷۴۰۱۰۰ )

حوزه و مسئول ارائه خدمت

حوزه صنایع کوچک ( آقای شهیدی ) شماره تماس : ۳۱۲۷۲۰۳۵

مراحل فرآیند انجام خدمت
مدت زمان انجام خدمت

(  ۱۰ تا ۳۰ روز )

قوانین و مقررات

________________

مدارک و فرم های مورد نیاز
استعلام های مورد نیاز

________________

هزینه دریافت خدمت

________________

پاسخ به سوالات متداول این خدمت

    مشاهده نظرات و پیشنهادات این خدمت

    ________________