مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی از برگزاری نشست بررسی عملکرد شرکت‌های خدماتی درخصوص کنترل ساخت وساز واحدهای صنعتی باحضورکلیه مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های واگذار شده ومدیران شهرک‌ها، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان: در این نشست مشترک ،ضمن تبیین مجدد ضوابط والحاقات ساخت وساز ارسالیازسوی سازمان، حاضرین نسبت به ارائه گزارش عملکرد پرداختند و درادامه معاون فنی شرکت شهرک های کرمان ضمن برشمردن نقاط قوت عملکردها، نواقصی رامتذکرشد.
مجید غفاری گفت: مقررشد همه مدیران عامل ومدیران شهرکها نسبت به ارائه گزارش های ساخت و سازواحدهای صنعتی واقدامات انجام شده درجهت جلوگیری ازساخت وسازواحدها مغایربا ضوابط اقدام کنند.
وی ادامه داد: این شرکت باتمرکزبرآموزش قوانین واستفاده ازتمامی ابزارها و اهرم های قانونی تمام تلاش خود را در جهت راهنمایی وکمک به واحدهای صنعتی به جهت انجام ساخت وسازها مطابق قوانین استفاده نموده وبراین اعتقاد است که به دین جهت واحدهای صنعتی درادامه مشکلاتی به لحاظ ایمنی، دریافت گواهی پایان ساخت وساز و اخذ سند نخواهند داشت وکمک می‌کند که تمام توان ایشان در راستای تولید واشتغال به کارگیری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *