نام شهرک مرکز ارائه خدمت آدرس تلفن
کرمان و نواحی صنعتی دفتر پیشخوان خدمات دولت عصر انتظار خیابان مهدیه – نبش بلوار شهید مفتح ۰۹۰۵۲۴۱۷۸۹۹
دفتر پیشخوان خدمات دولت شهید مفتح ۲۰ متری دانشجو – روبروی مرکز مخابرات شهید مفتح ۳۲۷۳۷۱۶۰
۳۲۷۲۷۱۶۰
۰۹۱۳۹۴۱۱۵۵۷
دفترپیشخوان خدمات دولت بقائی خیابان مهدیه – حدفاصل کوچه ۲۰ و ۱۸ ۰۹۳۹۹۵۰۱۱۰۷
کافی نت پارادیس بلوار پارادیس – حد فاصل کوچه ۲۱ و۲۳ ۰۹۳۷۳۹۷۵۱۵۲
بردسیر دفتر پیشخوان خدمات دولت میدان آزادی – روبروی فرمانداری ۳۳۵۲۹۴۳۴
رفسنجان و نواحی صنعتی مرکز بهداشت کار شهرک صنعتی شماره ۱ رفسنجان ۳۴۲۸۷۴۵۲-۳
انار دفتر پیشخوان خدمات دولت ثامن نبش میدان بسیج ۳۴۳۸۶۳۳۳
۰۹۱۳۳۹۱۴۵۲۸
سیرجان و نواحی صنعتی کافی نت ایرانیان بولوار عباس پور – خیابان هجرت – بین کوچه ۵۳ و۵۱ ۴۲۳۰۸۰۶۰
۰۹۱۳۵۰۵۷۳۴۲
دفتر فنی مهندسی رسام خیابان امیرکبیر – نبش کوچه شماره ۱ ۴۲۲۰۹۰۲۹
۰۹۱۳۱۷۸۴۱۶۲
بافت دفتر پیشخوان خدمات دولت شهابی نبش چهار راه سینما – روبروی اداره مخابرات ۴۲۴۲۲۰۰۲
۰۹۱۳۳۴۷۶۷۰۶
شهربابک کافی نت آلفا انتهای بلوار جهاد – نرسیده به چهار راه نجفی ۳۴۱۲۱۳۰۶
۰۹۱۳۷۱۴۵۴۰۵
بم و نواحی صنعتی کافی نت جنب ساختمان مدیریت شهرک ساختمان مدیریت شهرک صنعتی بم ۴۴۳۵۰۱۳۵
۰۹۳۶۱۹۴۱۰۷۷
شهرک ها و نواحی صنعتی جنوب کافی نت جنب ساختمان مدیریت شهرک شهرک صنعتی شماره ۱ جیرفت ۴۳۳۱۹۶۱۰
۴۳۳۱۴۰۱۵
۰۹۱۳۳۴۹۴۹۸۸
زرند و بهشت وحدت دفتر پیشخوان خدمات دولت ولی عصر خیابان ولی عصر – نبش کوچه شماره۵ ۳۳۴۲۱۴۴۹
۰۹۱۳۷۵۶۴۶۰۲
راور دفتر پیشخوان خدمات دولت چاپار خیابان امام خمینی – جنب بانک رفاه ۳۳۷۲۹۳۳۷
۳۳۷۲۸۸۸۰
۰۹۱۳۳۴۰۱۹۳۵