• کاهش مراجعات حضوری مردمی به سازمان ها و شرکت های دولتی و به دنبال آن کاهش هزینه ها
 • کاهش ترافیک شهری و متعاقباٌ کاهش آلودگی هوا
 • کاهش ترافیک خطوط تلفن در سازمانها و پایین آوردن حجم کاری اپراتور انسانی
 • تنوع خدمات الکترونیکی شامل فرم های الکترونیک، سیستم های پرسش و پاسخ و پشتیبانی، فرآیندها و جریان کاری
 • ارائه یکپارچه خدمات توسط سازمانها و شرکت های دولتی به سهولت و درکوتاهترین زمان ممکن
 • دسترسی ارباب رجوع از طریق اینترنت و دستگاه های هوشمند به خدمات دولتی
 • ارسال سریع پیغام ارباب رجوع و مخاطبان به مدیران مربوطه در سازمان و پیگیری آن
 • حذف اعمال نظر شخصی کارمندان و از بین بردن فساد در سیستم های اداری به دلیل شفاف بودن عملیات در سامانه و امکان رصد لحظه به لحظه آن برای مدیران، کارمندان و ارباب رجوع
 • حداقل رسانی اشتباهات و خطاهای انسانی
 • ایجاد آرشیو اطلاعات در طولانی مدت و امکان پایش وضعیت فرآیندها و کاربران سازمان
 • دستیابی به عدالت اجتماعی همگانی با توزیع عادلانه و یکسان خدمات و اطلاعات
 • ارتقای روحیه مثبت شهروندان به واسطه افزایش راندمان آنها از نظر زمان و انرژی (سوخت های فسیلی، برق ادارات)
 • افزایش سطح رفاه و آسایش و رضایتمندی متقاضیان
 • افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات
 • افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور