وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت کشور – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی- معاونت اقتصادی رییس جمهور

سازمان تأمین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ در خصوص مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد، اشتغال به شرح زیر اصلاح میشود:

الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۱ اقدام نموده و فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دو سال گذشته، می توانند از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و حداکثر ظرف سه ماه با تعیین تکلیف اصل بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود براساس فهرست های ارسالی اسفندماه ۱۴۰۱ اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تعیین تکلیف بدهی و بر مبنای فهرست یاد شده از بخشودگی جرائم متعلقه برخودار میشوند.

تبصره- در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده اند، حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه، از زمان تعیین تکلیف بدهی دو سال خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *