حجاب از منظر اسلام  :

زن جلوه ای از جمال، حجت، خلاقیت، و ربوبیت الهی و رکن اساسی در تعلیم و تربیت است. اگر زنان به این منزلت واقف شوند و در پاسداری از آن بکوشند ، فرآیند تربیتی و شخصیتی آنان و همه اجتماع سالم مانده و به خوبی پیش می رود. تجربه ی ملت های گذشته نیز نشان دهنده ی این نکته است که هر گاه زنان ، بلند ای مقام و رسالت اصلی خود را ترک ننموده و در رشد شخصیت خود اهتمام ورزیده اند. منزلت ومحبوبیت آنان حفظ شده ، اجتماع در سلامت زیسته و ناهنجاری ها کمتر بوده است. بدون شک در عصر ما که بعضی نام آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذاشته اند ، و بی بند و باری زنان را جزیی از آزادی او می دانند ، سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه ای است که تعلق به زنان گذشته دارد. ولی مفاسد و مشکلات روز افزون که از این آزادی بی قید و شرط بوجود آمده، سبب شده که تدریجا گوش شنوایی برای این سخن پیدا شود. حجاب و عفاف در دین مبین اسلام ازجایگاه ویژه ای بر خوردار است، اسلام به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ فرد و جلوگیری از انحرافاتی که سر چشمه ی آنها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح می باشد ، برنامه ای را ارایه داده است که شامل همه ی افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد چرا که گرایش به پوشش و عفاف یک سعادتمندی است که افراد آن دارای بنیان های اخلاقی وفضایل اخلاقی هستند که نشات گرفته از دستورات دینی ناب همچون رعایت حجاب و عفاف می باشد . نگارنده در این مقاله بر آن است تا با شفاف سازی آثار رعایت حجاب و عفاف در جوامعی که به رعایت حجاب وعفاف می پردازند ، به برکات و فواید آن نیز اشاره نماید.