واحد های صنعتی استان کرمان صرفه جویی را در اولویت خود قرار دهند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان خواستار در اولویت قرار گرفتن صرفه جویی در مصرف آب توسط واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی استان شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان مجید غفاری گفت: با توجه به کاهش ۴۰درصدی نزولات آسمانی در سال گذشته ، امسال با بحران کم آبی رو برو خواهیم بود لذا ضروری است صرف جویی در مصرف آب توسط واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اگر صرف جویی بصورت جدی برنامه ریزی نشود با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد و نیاز است واحد های صنعتی برنامه ریزی های لازم را جهت کاهش مصرف و همچنین استفاده از تکنولوژیهای جدید به منظور بازیافت پساب های تولیدیشان و برگشت آن به چرخه تولید را دستور کار خود قرار دهند که در آینده راهی جز این پیش روی ما نخواهد بود.
غفاری گفت: کرمان شهری کویری است و در سال های گذشته با توجه به مصرف بی رویه آب از منابع زیر زمینی سطح آب این منابع به شدت کاهش یافته است و ضروری است واحد های صنعتی به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

اخبار و رویدادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-A+A
EnglishPersian