قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

ماده واحده ـ به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک, کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی, با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرحهای مذکور, به دولت اجازه داده میشود « صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» را زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید .سرمایه اولیه صندوق یاد شده مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال خواهد بود که در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تأمین خواهد شد. اساسنامه و شرح وظایف صندوق مزبور توسط وزارت صنایع و معادن و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی, جهادکشاورزی, بازرگانی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور, ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ « صنایع کوچک» در این قانون به صنایعی اطلاق میشود که شاغلین در آن صنعت کمتر از پنجاه (۵۰) نفر نیروی انسانی باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستوچهارم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *