احکام نماز

نماز مسافر

وجوب قصر نماز بر مسافر آیا وجوب قصر بر مسافر، شامل همه نمازهای فریضه می شود، یا اختصاص به بعضی ... ادامه مطلب
-A+A
EnglishPersian