احکام نماز

مقدار پوشش در نماز ۱. مرد باید در حال نماز عورتین خود را بپوشاند، هر چند کسی او را نمی‌بیند ... ادامه مطلب

نماز مسافر

وجوب قصر نماز بر مسافر آیا وجوب قصر بر مسافر، شامل همه نمازهای فریضه می شود، یا اختصاص به بعضی ... ادامه مطلب