دستورالعمل اعطای مشوقات به سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی

چنانچه طرف قرارداد برابر شرایط ذیل اقدام به بهره برداری قبل از موعد نماید شرکت موظف است به میزان ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد از سفته های سررسید نشده را مسترد نماید:
ارائه پروانه بهره برداری و پایان کار ساختمانی
پرداخت اقساط در موعد مقرر
تبدیل حداقل تعیین شده عرصه به سطح اشغال ( ۴۵ درصد درشهرکها و نواحی صنعتی لیست ذیل و ۳۵ درصد در سایر شهرکها و نواحی صنعتی )
تبصره۱: اعاده سفته ها در زمان سررسید منوط به فعال بودن واحد تولیدی می باشد.
تبصره۲ : حداکثر مهلت اخذ پروانه بهره برداری از تاریخ انعقاد قرارداد برای واحدهای تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۲ ماه و برای مازاد بر آن به ازای هر ۳۰۰ مترمربع یک ماه و تا سقف ۳۰ ماه می باشد.
تبصره۳: مجتمع های کارگاهی , واحدهای صنفی (تولیدی , توزیعی و خدماتی ) و زمین های زیر یکهزار مترمربع مشمول این مشوق نمی شوند.

۱.رفسنجان۲
۲.جیرفت۱
۳.رفسنجان۱
۴.سیرجان۱
۵.کرمان۱
۶.کرمان۲
۷.سیرجان۲
۸.شهربابک
۹.جیرفت۲
۱۰.کرمان۳
۱۱.بهشت وحدت
۱۲.بلورد
۱۳.اختیارآباد
۱۴.زرند۲

با توجه به قدرالسهم ایثارگران، نخبگان، دانش بنیان، مخترعین و سرمایه گذاران خارجی، بخش نقدی قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق لیست فوق به میزان۱۰ درصد و درسایر شهرکها و نواحی صنعتی به میزان ۵ درصد خواهد بود و تعداد اقساط حداکثر ۱۶ قسط ۳ ماهه (مجموعاً ۴۸ ماه ) می باشد و در غیر اینصورت می توانند از روش ۱۰ درصد بخشودگی از کل مبلغ قرارداد و پرداخت نقد و اقساط به صورت عادی استفاده نمایند.