شرکت صنعت پژوهان رستاک در هشتمین نمایشگاه بین المللی