احساس رضایت از خدمت دریافت شده:چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمت و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:تاریخ ورودی
متوسط۱۳ تیر ۱۴۰۲
خوب۱ آذر ۱۴۰۱
خوب۱ شهریور ۱۴۰۰
متوسط

کمی مطالب زیاد و گیج کننده است

۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب

بسیار کاربردی

۲۹ تیر ۱۴۰۰
متوسط

کمی مطالب زیاد و گیج کننده است

۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب

مراحل کمی طولانی است
با تشکر از خدمات خوبتان

۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب

بسیار ممنون از ایجاد بخش معرفی خدمات شرکت بسیار مفید و مناسب

۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب

بسیار تشکر یرای ایجاد این خدمات در سایت برای راحتی مردم.

۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب

خدمات بسیار عالی و مفید
با تشکر .

۲۹ تیر ۱۴۰۰
خوب

خیلی ممنون از خدمات بسیار جامع و مفید و بسیار کاربردی

۲۵ خرداد ۱۴۰۰
خوب

ایجاد مطالب و اگاهی بیشتر و قرار دادن انها در خدمات ارایه شده در سایت

۱۰ خرداد ۱۴۰۰
متوسط

مطالب بسیار جامع بسیار ممنون

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
احساس رضایت از خدمت دریافت شده:چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمت و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:تاریخ ورودی